اسكیدو - جدول متقاطع انگلیسی

آمیزه‌ای از لذت و توانایی

يک بازيکن حرفه‌اي در حال توصيه به يک اسکیدو باز تازه کار بود. اين بازيکن تازه کار در پاسخ گفت: "اه! نمي خواهم تا اين اندازه جدي به اين بازي بپردازم. مي‌خواهم فقط براي سرگرمي بازي کنم." بازيکن حرفه‌اي نيز به او گفت: "خوب، فکر مي‌کني من براي چه اين بازي را انجام مي‌دهم؟ براي احساس بدبختي؟!" در بازي اسکیدو، لذت و توانايي همزمان با هم رشد مي‌کنند. وقتي صفحه بازي بسيار باز است، فرصت‌هاي زيادي براي انجام حرکت‌هاي...

ادامه مطلب...

چطور اسکیدو را درک کنیم؟

ما بر اين باوريم که اگر پيچيدگي‌هاي اين بازي را درک کنيد، بهتر مي‌توانيد اين بازي را درک کنيد. همچنين، به نظر ما بازي اسکیدو شامل جنبه هايي مانند خلاقيت، راهبرد، شانس، حافظه، زيبايي شناسي، تنش و سرگرمي است و اين موضوع سبب شده تا انجام اين بازي در بالاترين سطوح ارزشمند باشد. همچنين، همواره خوب اسکیدو بازي کردن بسيار امکان پذيرتر از چيزي است که بسياري از مردم تصور مي‌کنند. ما معتقدیم همه توانايي دستيابي به سطوح حرفه‌اي...

ادامه مطلب...