فهرست واژگان

فهرست جدول کلمات دو حرفی مجاز در SKIDO انگلیسی

در بازی اسكیدو بازیكنان ابتدا بر اساس تصمیم جمعی یك فرهنگ لغت را به عنوان مرجع برای خود انتخاب میكنند و كلمات خارج از آن در صورت داشتن معنی برای استفاده در بازی مجاز نیست برای سهولت در بازی ما فهرست كلمات دو حرفی مجاز در مسابقات رسمی را برای شما قرار میدهیم، لطفا به توضیحات داده شده توجه فرمایید. (بیشتر…)

ادامه مطلب...