با ابزارهای آموزشی بازی محور اسکیدو

بازی کنید، یاد بگیرید، لذت ببرید

مرجع طراحی ، ساخت و آموزش ابزارهای آموزشی درسی

-
equate

جدول متقاطع کلمات نمونه

جدول متقاطع کلمات اسکیدو یک بازی رومیزی است که به افزایش دایره واژگان کمک می‌کند و ضمنا باعث انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت می‌گردد. در واقع جدول متقاطع کلمات اسکیدو را می‌توانیم یک ابزار آموزشی

ادامه مطلب »
-
equate

جدول جدید متقاطع کلمات اسکیدو

جدول متقاطع کلمات اسکیدو یک بازی رومیزی است که به افزایش دایره واژگان کمک می‌کند و ضمنا باعث انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت می‌گردد. در واقع جدول متقاطع کلمات اسکیدو را می‌توانیم یک ابزار آموزشی

ادامه مطلب »
جدول اسکیدو فارسی
equate

جدول متقاطع کلمات اسکیدو

جدول متقاطع کلمات اسکیدو یک بازی رومیزی است که به افزایش دایره واژگان کمک می‌کند و ضمنا باعث انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت می‌گردد. در واقع جدول متقاطع کلمات اسکیدو را می‌توانیم یک ابزار آموزشی

ادامه مطلب »

همراهان و حامیان

اسکرول به بالا