به خاطرسپاری واژگان در انگلیسی بدون حفظ کردن با   Skido
فقط بازی کنید، یاد بگیرید و لذت ببرید.

اسکیدو یعنی

اسکیدو محصول یا برند نیست، بلکه یک طرز فکر و استراتژی در زمینه یادگیری از طریق بازی و ابزارهای آموزشی بازی محور است. ما در اسکیدو به این می‌اندیشیم که چگونه می‌توان از طریق بازی آموزش‌های خسته کننده را جذاب کرد و در آغاز از یادگیری واژگان و ریاضی آغاز کرده‌ایم.

Latest Posts

Aliquam erat eget ape volutpat

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris...

ادامه مطلب

Etiam laoreet sem eget eros rhoncus

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris...

ادامه مطلب

This is a stardard slider gallery post

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris...

ادامه مطلب

This is a stardard post with preview image

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris...

ادامه مطلب